Perdagangan Sekuriti - Jenis-Jenis ArahanTerdapat tiga jenis arahan berbeza yang boleh dimasuki oleh pelabur untuk membeli atau menjual sekuriti. Terdapat arahan lain yang boleh menjamin bahawa arahan pelabur akan dilaksanakan dengan segera.

Jenis arahan yang lain mungkin memerlukan kos khusus atau keadaan di mana pelabur memerlukan arahan mereka untuk dilakukan. Mereka semua dianggap arahan "hari" melainkan dinyatakan sebaliknya. Kesemua arahan Hari itu akan dikira pada akhir hari perdagangan jika mereka tidak dilaksanakan. Pemegang saham juga mungkin menentukan bahawa arahannya kekal aktif sehingga dihentikan. Arahan jenis ini adalah dikenali sebagai "Good Til Cancel" atau "GTC."

Arahan Pasaran

Arahan ini akan memastikan bahawa arahan pelabur dilakukan sebaik sahaja arahan ditawarkan kepada pasaran. Apabila arahan pasaran ditawarkan untuk perlaksanaan, pasaran bagi sekuriti mungkin sangat berbeza daripada pasaran yang dibentangkan apabila arahan dimasukkan. Oleh itu, pelabur tidak mengetahui jumlah yang tepat pada arahan mereka akan dilaksanakan.

Arahan Had Membeli

Arahan ini merujuk kepada jumlah maksimum yang pelabur akan bayar bagi sekuriti itu. Arahan itu berkemungkinan tidak akan dilaksanakan pada jumlah yang lebih tinggi daripada jumlah had pelabur itu. Walaupun Arahan Had Membeli menjamin bahawa pelabur tidak akan membayar lebih daripada jumlah khusus, ia tidak menjamin mereka satu perlaksanaan. Jika saham itu berterusan didagangkan jauh lebih tinggi daripada jumlah had pelabur, pedagang tidak akan membeli saham itu dan boleh terlepas kemungkinan untuk mendapatkan untung.

Arahan Had Menjual

Arahan ini merujuk kepada jumlah minimum yang akan diterima oleh pelabur bagi sekuriti itu. Arahan mungkin tidak dilakukan dengan jumlah yang kurang daripada jumlah had pelabur. Walaupun arahan had menjual menjanjikan bahawa pelabur tidak akan mendapat kurang daripada jumlah khusus, ia tidak memastikan mereka satu perlaksanaan. Jika saham itu berterusan didagangkan kurang daripada jumlah had pelabur, pelabur tidak akan menjual saham itu dan boleh terlepas peluang untuk menerima keuntungan atau mungkin menerima kerugian sebagai keputusan.

Titik Fokus

Adalah penting untuk ingat bahawa walaupun pelabur menetapkan perdagangan saham pada jumlah had mereka, ia tidak menunjukkan bahawa arahan mereka telah dilaksanakan kerana terdapat saham di hadapan mereka pada harga had tersebut.

Arahan Berhenti / Arahan Henti Kerugian

Arahan ini boleh digunakan oleh pelabur untuk menghad atau keselamatan terhadap kerugian atau untuk melindungi keuntungan. Arahan berhenti akan perlu dipilih dan ia bukan arahan "langsung". Setelah arahan berhenti dipilih, ia menjadi arahan langsung apabila dagangan saham pada atau melalui harga berhenti itu. Harga berhenti adalah juga dikenali sebagai harga pencetus. Sebaik sahaja saham itu telah didagangkan atau melalui harga berhenti itu, arahan itu menjadi arahan pasaran kepada sama ada membeli atau menjual saham bergantung kepada jenis arahan yang telah diposisikan.

Arahan Berhenti Membeli

Arahan ini diposisikan di atas pasaran dan digunakan untuk mengawal kerugian atau untuk menyelamatkan keuntungan pada jualan pendek saham. Arahan berhenti Membeli boleh juga digunakan oleh pakar teknikal untuk mendapatkan panjang saham itu selepas saham itu berehat melalui rintangan.

Arahan Berhenti Menjual

Arahan ini diposisikan di bawah pasaran dan digunakan untuk menyelamatkan kerugian atau untuk melindungi keuntungan pada belian saham. Ia juga boleh digunakan oleh pakar teknikal untuk mendapatkan saham selepas saham itu berehat melalui sokongan.

Arahan Had Berhenti

Pedagang turut akan memasukkan arahan had berhenti bagi alasan sama yang pelabur akan memasukkan arahan berhenti. Satu perbezaan adalah bahawa setelah arahan itu telah dipilih, arahan itu menjadi arahan had sebagai ganti kepada arahan pasaran. Risiko sama yang berlaku kepada arahan had tradisional turut terjadi kepada arahan had berhenti.

Jika saham berterusan didagangkan jauh daripada had pemegang saham, mereka boleh memberi kembali kesemua keuntungan mereka atau menderita kerugian yang besar.

Baca lebih lanjut ulasan Trade12 dan informasi tentang saham, komoditi, indeks dan matawang. Bekerja dengan broker forex terbaik dengan mencipta akaun langsung di laman web rasmi kami. Dengan kesemua maklumbalas positif Trade12 daripada pelanggan, anda akan yakin bahawa dana anda adalah selamat dan anda mempunyai peluang lebih hebat untuk menjana keuntungan besar.